Om Outsource

Outsource Business Administration är en byrå med fokus på entreprenörskap och företagande med tjänster inom rådgivning och redovisning.  Byrån startades för att det fanns ett starkt Intresse för ekonomi och en insikt om behovet av bättre lösningar för små och medelstora företag. Vi ser alltid till vår kunds hela affär och inte enbart till redovisningen. Vi är engagerade i våra klienters verksamheter och till oss vänder man sig för sina företagsrelaterade behov. Det är få saker som vi inte kan lösa åt kunden inom våra väl etablerade nätverk.

Vi möjliggör ett bekymmersfritt företagande! 

 

Besöksadress:

Skeppsbron 3, 211 20 Malmö

Postadress: 

Box 4317, 203 14 Malmö